LCSLK  PSIHOLOĢISKAIS TESTS SUŅA TEMPERAMENTA UN SOCIALIZĀCIJAS PĀRBAUDEI

Gēnu  predisponēti temperamnenta tipi : sangviniķis, melanholiķis, flegmatiķis un holeriķis


NOVĒRTĒJUMA PROTOKOLS >>>

TESTA MĒRĶIS. Analizējot suņa reakciju noskaidrot, kādās situācijās varētu būt nepieciešams ciešāks īpašnieka atbalsts un iedrošinājums. Tests palīdz noskaidrot tās uzvedības iezīmes un reakcijas, kuras īpašnieks varētu savam sunim stimulēt vai uzskatīt par nevēlamām. Tests nenosaka visu par suni, bet palīdz noskaidrot ļoti daudz par viņa raksturu.

IEGUVUMS, TESTĒJOT SUNI. Palīdz īpašniekam noskaidrot un atlasīt tos indivīdus šķirnē, kuri var nodot vēlamās mentālās īpašības saviem pēcnācējiem.

TESTĒTĀJI. Atbildība par testu un speciālistu sagatvošanu ir LKF. LKF palīdz sagatavot testa  speciālistus klubos un ir tiesīga informāciju par testu publicēt mājas lapā.

TESTA SADAĻAS

1.       Svešinieks.

Sunim tuvojas nezināma persona, testa vadītājs. Tiek vērtēta suņa uzvedība: vēlme apsveicināties, nemierīgums vai izvairīšanās, vēlme aizstāvēt sevi vai pakļauties un, ja suns uz kontaktēšanos reaģē, paužot agresivitāti, tas tiek atzīmēts.

2.       Rotaļa ar priekšmetu.

Gan īpašnieks, gan testa vadītājs rotaļājas ar suni. Šim pārbaudījumam ir divi mērķi: daļēji noskaidrot suņa vēlmi rotaļāties ar kādu objektu, kā arī  suņa izturēšanos rotaļas laikā.

3.       Interese par barību.

Sunim tiek dota iespēja saņemt cienastu – gan viņa iecienīto kārumu, gan standartveida barību. Izmantoti tiek konservi ar vāku – pilnīgi atvērti, gan daļēji atvērti dažādās stadijās. Pārbaudījuma mērķis ir noskaidrot suņa ieinteresētību saņemt kārumu, to, cik lielas pūles suns gatavs pielikt, lai kārumu iegūtu, kā arī suņa interesi par barību. Sadaļas nolūks ir vienlaicīgi novērtēt suņa netlaidību atrisināt problēmu. Tiek atzīmēta arī suņa tendence kontaktēties  ar īpašnieku.

4.       Pārsteigums.

Sunim, pastaigājoties kopā ar īpašnieku, pēkšņi priekšā parādās personas siluets. Tiek atzīmētas agresijas izpausmes un bailes, bet arī spēja emocionālās izpausmes apslāpēt un kāda ir suņa vadāmība šādā situācijā.

5.       Pēkšņs troksnis.

Metāla bungu skaņa kopā ar ķēžu žvadzoņu, veidojot skaļu troksni, tiek atskaņota, kad suns tuvojas. Sunim ir brīvi jāpietuvojas bungām, lai tās izpētītu. Pārbaudījuma mērķis ir novērtēt bailes attiecībā pret negaidītu troksni, kā arī suņa zinātkāri negaidītā situācijā.

6.       Svešinieka tuvošanās.

Persona, kura ģērbusies platā mētelī, cepurē ar platām malām un uzlikusi lielas saulesbrilles, lēnām un pa brīžam apstājoties, tuvojas sunim. Kad persona ir pienākusi sunim noteiktā attālumā, viņa apgriežas ar seju prom no suņa un stāv mierīgi. Sunim atļauj apmierināt ziņkāri un vēlmi kontaktēties. Šī sadaļa paredzēta, lai izvērtētu suņa kontaktēšanos ar cilvēkiem, kuri, no suņa viedokļa skatoties, izturas neparasti.

 

 

7.       Virsmas materiāls.

Suns kopā ar īpašnieku kustas pa nostieptu klājumu, kurš iepriekš sunim nav zināms. Uzmanība tiek pievērsta tam, cik suns  bailīgi vai nedroši virzās pa klājumu.

8.       Attieksme pret citiem suņiem – suni piesien (obligāti kaklasiksnā, nekādā gadījumā savelkošā ķēdē). Saimnieks aiziet tā lai suns to neredz. Garām iet cits suns (2-3 metri).

9.       Attieksme pret svešiem cilvēkiem – piesietam sunim, kurš neredz savu saimnieku tuvojas cilvēks. No sākuma tas paiet garām. Tad dodas atpakaļ un tuvojas sunim. Ja iespējams cilvēks paglauda suni

TESTĀ NOSKAIDROJAMĀS UZVEDĪBAS IEZĪMES.

1.       Socializācijas līmenis.

Tiek noskaidrots, cik socializēts ir suns attieksmē pret svešiem cilvēkiem. Tas ietver sevī suņa vēlmi veidot kontaktu, cik ātri vai lēni tas notiek, paļāvības pakāpi. Interese par nezināmu personu cieši saistīta ar šķirnes rakstura iezīmēm un paša suņa individualitāti. Šķirnēm, kuras ir veidotas kā darba šķirnes, nav jāuzrāda tāda pati vēlme kontaktēties, kā tām šķirnēm, kuras ir selekcionētas, lai būtu cilvēka kompanjoni. Lielu lomu spēlē arī suņa paša labā vai sliktā pieredze.

2.       Rotaļīgums.

Rotaļīgums fokusējas suņa vēlmē rotaļāties gan ar savu iemīļoto rotallietu,gan testam izvēlēto. Ar suni rotaļājas gan īpašnieks, gan testētājs. Šai sadaļai ir divi mērķi: gan pārbaudīt suņa vēlmi rotaļāties, gan suņa uzvedību rotaļājoties, pie tam ne vienmēr ir nepieciešams tiešais kontakts ar interesējošo priekšmetu. Vēlmē rotaļāties un rotaļāšanās veidā ir lielas atšķirības šķirņu vidū. Ne visi ir gatavi cīkstēties par rotaļļietu, kurpretim  citi to ļoti mīl.

3.       Interese par barību.

Suņus, kuriem ir izteikta interese par barību vai kārumiem, ir daudz vieglāk motivēt apmācības laikā. Šāds suns ir bieži gatavs mēģināt risināt problēmu neskaitāmas reizes, lai tikai saņemtu kārumu.

4.       Kontakts ar īpašnieku.

Tiek vērtēta suņa vēlme saglabāt vai iniciēt kontaktu ar īpašnieku vai pietuvināties īpašniekam, piemēram, rotaļas laikā. Suns drīkst arī meklēt atbalstu un palīdzību pie saimnieka, ja uzreiz nevar pats atrisināt situāciju. Situācijā, kurā pārbauda suņa interesi pret barību, daudzi suņi meklē īpašnieka palīdzību, kad paši nevar atvērt konservu.

5.       Zinātkāre.

Liela nozīme testā piešķirama laba priekštata gūšanai par suņa zinātkāri. Ir ļoti liela nozīme to noskaidrot, lai, suni apmācot , sasniegtu rezultātu. Zinātkāre nozīmē to, kā suns parāda vēlmi  izpētīt apkārtni un priekšmetus gan zināmā, gan nezināmā vidē. Ja suns nobaidās, tad zinātkāre palīdz sunim apzināt baiļu cēloni un tās pārvarēt.

6.       Bailīgums un nedrošība.

Nedrošs vai bailīgs suns dzīvo pastāvīgās gaidās par to, ka notiks kaut kas nepatīkams. Otra galējība ir tāda, ka pašpārliecinātam sunim šķiet, ka viņš kontrolē situāciju. Starp šīm divām galējībām ir dažādi bailīguma un nedrošības līmeņi. Specifiska baiļu sajūta ir kopīga visiem suņiem. Viņa var būt saistīta ar apkārtni( bailes pārvietoties pa kādiem noteiktiem segumiem, režģiem utt.) vai attieksmē pret cilvēkiem vai citiem suņiem( sociālas bailes).

7.       Agresija vai draudīga uzvedība.

Daudzi suņi reizēm demonstrē draudīgumu vai agresivitāti. Tā ir suņa uzvedības dabiska norma, taču tas nedrīkst novest līdz tam, ka suns kļūst biedējošs vai problemātisks īpašniekam vai citiem. Ir ļoti būtiski, lai tiktu apzināti suņi ar īpaši agresīvu uzvedību un lai testētājs paskaidrotu īpašniekam viņa atbildību koriģēt vai izslēgt šādu uzvedību.

SUŅA RAKSTURA IEZĪMJU IZVĒRTĒJUMS, BALSTOTIES UZ TESTA REZULTĀTIEM

NĪGRS Suns viegli kļūst nīgrs un demonstrē agresivitāti.

ENERĢISKS  Suns ir modrs un ātri provocējams. Jāsaprot, ka suns vienmēr ir uz robežas.

PRIECĪGS SATIKT NEPAZĪSTAMUS CILVĒKUS Viņam patīk, ja apkārt atrodas nezināmi cilvēki. Pozitīva attieksme pret svešiniekiem, un suns bieži pats vēlas kontaktēties.

ROTAĻĪGS  Bieži atsaucas rotaļām un bieži izrāda vēlmi rotaļāties.

SKAĻŠ Ar riešanu reaģē dažādās situācijās, var arī gaudot bezdarbībā un ir skaļš sasveicinoties.

ZINĀTKĀRS  Interesējas par visu, kas apkārt notiek un vēlas  labdabīgā veidā visu izpētīt.

PAŠPĀRLIECINĀTS  Suns ir  pašpārliecināts un spēj racionālā veidā kontrolēt bailes izraisošas situācijas.

BAILĪGS Suņa pirmā reakcija ir bēgt prom. Nav gatavs atgriezties arī pēc saimnieka lūguma

AGRESĪVS Suņa pirmā reakcija uz nepazīstamām situācijām, skaņām un cilvēkiem ir agresija.

PIEZĪMES

Izraksts no Sanbernāra FCI standarta:

UZVEDĪBA/TEMPERAMENTS: Pēc dabas draudzīgs. Temperaments no mierīga līdz dzīvespriecīgam; uzmanīgs.

Temperamenta tips - sangviniķis/flegmatiķis

Izraksts no Leonbergeru FCI standarta:

UZVEDĪBA UN RAKSTURS: Kā ģimenes suns leonbergers ir piemērots partneris mūsdienu mājokļa un sadzīves nosacījumiem, kuru bez grūtībām var visur ņemt līdz un kurš ir izcils savā draudzīgumā pret bērniem. Viņš nav nedz bailīgs, nedz agresīvs. Kā pavadonis suns ir patīkams, paklausīgs un bezbailīgs visās dzīves situācijās. Īpašas prasības stabilam temperamentam ir:

•· Pašpārliecība un nosvērtība

•· Vidējs temperaments (ieskaitot rotaļīgumu)

•· Vēlme pakļauties

•· Labas mācīšanās un iegaumēšanas spējas

•· Nejūtīgs pret troksni

 Temperamenta tips - sangviniķis

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .