.................................................

Dārgie draugi un izstāžu dalībnieki,
Saistībā ar ilgstošajiem ierobežojumiem Covid-19 pandēmijas dēļ, Latvijas Centrālais Sanbernāru un Leonbergeru Klubs ir spiests atcelt arī 12/13 septembrī paredzētās izstādes (kluba izstāde un II grupas izstāde)
Plānotās izstādes 2021.gadā:
24.aprīlī – sanbernāru specializētā izstāde,
24.aprīlī – leonbergeru specializētā izstāde,
25.aprīlī – II grupas izstāde
13.novembrī – kluba izstāde (sanbernāri un leonbergeri)
14.novembrī – II grupas izstāde
Apmaksa, kuru dalībnieki kuri ir veikuši par nenotikušajām iztādēm 2020.gada 11/12. aprīlī tiks uzskatīta kā avansa maksājums par 2021.gada 24/25.aprīļa izstādēm vai neizmantošanas gadījumā tiks atgriezta 2021.gada maijā.
Ar Cieņu,
LCSLK kluba valde
____________________________________________
Дорогие друзья, уважаемые участники выставок,
В связи с продолжающимися ограничениями из-за ситуации с пандемией, Латвийский Центральный Клуб
Сенбернаров и Леонбергеров отменяет выставки 12/13 сентября (клубная выставка и выставка 2
группы).
Планируемые выставки 2021 года:
- 24 апреля - специализированная выставка сенбернаров,
- 24 апреля - специализированная выставка леонбергеров,
- 25 апреля - выставка 2 группы,
- 13/14 ноября - клубная выставка и выставка 2 группы.
Всем владельцам собак, которые уже произвели оплату за выставки 11/12 апреля 2020 года, перечисленные деньги засчитываются как авансовые оплаты на выставки апреля 2021 года или, по их желанию, могут им быть возвращены в мае 2021 года.
С уважением,
Правление LCSLK


KLUBA TOPS-2019 >>>>>>

IZGLITĪBAS IESPĒJAS >>>>>>>

Latvijas Čempiona titula pietekšanas veidlapa >>>