Valde darbojas šādā sastāvā:

Andrējs Djomins
Valdes priekšsēdētājs

Vita Savostina
Valdes locekle

Daiga Rutka
Valdes locekle