Valde darbojas šādā sastāvā:

Andrējs Djomins
Valdes priekšsēdētājs

Maija Kalnbērza-Brante
Valdes locekle

Daiga Rutka
Valdes locekle